Intervju med en Pappa i fengsel

1. Hva tenker du som Pappa er det vanskeligste med å sitte i fengsel? Det vanskeligste er å ikke ha frihet til å følge opp barna mine. Å se dem vokse og å følge dem i livet deres. Jeg vil gjerne følge opp fritidsaktiviteter og være med i hverdagen.   2. Hva sa du til barna dine når du skulle inn i fengsel? Jeg sa at det er noe som har skjedd, derfor sitter pappa i fengsel. Det er litt forskjell i   alderen på barna mine, [...]

Read more...