Frelsesarmeen ga leker til besøksavdelingen

Frelsesarmeen ved Marit Skartveit har gitt leker og spill til besøksavdelingen i Halden fengsel.

Frelsesarmeen hadde lyst til å gjøre noe hyggelig for barn av innsattte i Halden fengsel. I samarbeid med barneansvarlig fant vi ut at en god måte å gjøre det på var å gi leker til barn på besøk. Lekene ved vår besøksavdeling blir brukt av mange barn, og mye blir fort ødelagt, slitt eller rett og slett blir borte. Så vi trenger stadig fornying. Vi er takknemlig for bidraget fra flesesarmeen. Tusen takk!!

Marit Skartveit Frelsesarmeen og Wigdis Bye barneansvarlig Halden fengsel

Share this post