Intervju med en Pappa i fengsel

1. Hva tenker du som Pappa er det vanskeligste med å sitte i fengsel?

Det vanskeligste er å ikke ha frihet til å følge opp barna mine.

Å se dem vokse og å følge dem i livet deres.

Jeg vil gjerne følge opp fritidsaktiviteter og være med i hverdagen.

 

2. Hva sa du til barna dine når du skulle inn i fengsel?

Jeg sa at det er noe som har skjedd, derfor sitter pappa i fengsel.

Det er litt forskjell i   alderen på barna mine, så jeg sa litt forskjellig til dem.

Jeg var åpen om at jeg kom i fengsel.

Det ene barnet mitt på 4/5 år spurte mange spørsmål om hvorfor jeg ikke kom hjem.

Da svarte jeg at jeg måtte være her i fengselet.

 

3. Hvordan ønsker barna dine at et besøk i fengsel skal foregå?

Det viktigste for barna mine er at vi er sammen.

De små vil at jeg skal lese bok for dem.

De store vil fortelle meg om vennene sine og livet sitt.

Barna har ikke så store ønsker, men de vil at jeg skal lage mat til dem.

Da bestiller de det de ønsker seg før de kommer, slik at jeg har med den maten de ønsker seg under besøket.

Barna mine sier fra hvilket godteri og hvilken drikke de vil ha, så kjøper jeg det til dem i fengselsbutikken.

 

4. Hva synes barna dine er bra med besøk i fengsel?

De får treffe pappan sin, det er det viktigste.

 

5. Hva synes barna dine kunne være bedre med besøk i fengsel?

De blir tatt godt imot av betjentene her, men de synes det blir lenge å være inne på et rom.

Barn trenger å røre litt på seg, det blir fort trangt i et besøksrom.

Det hadde vært veldig fint om alle besøksrommene til barnebesøk hadde mulighet til en lekeplass på utsiden.

 

6. Hva vil du si til barn som har en pappa i fengsel?

Vær tålmodig, gjør det bra på skolen.

Gjør pappa stolt og bli til noe i livet.

Ikke gjør som meg.

Livet går opp og ned, alle kan gjøre feil.

Det betyr ikke det samme som at de er dårlige mennesker, eller dårlige foreldre.

Folk kan endre seg.

Familien betyr veldig mye.

Å ha en familie som venter på utsiden kan gjøre slik at jeg ønsker å endre meg.

Særlig på grunn av barna.

Share this post