Frode Frosk er ny, og har fått nye venner

Frode frosk har stått til tjeneste i vær og vind siden 2012. Han har hilst på alle barn som har kommet på besøk. Frode begynte  å bli gammel og sliten, og falt litt sammen. Heldigvis har vi en veldig flink keramiker her i Halden fengsel som sammen med innsatte har  laget en ny versjon. Så nå har vi Frode og Fritjof, Freddy og Frank som er nye. (mer…)

Read more...

Historien om Frode Frosk

En dag i Halden fengsel dukket det plutselig opp en grønn frosk som sto bak gitteret ved slusa og holdt seg for munnen og tittet ut på de som gikk forbi. Neste dag sto det en til ved siden av han, han holdt seg for ørene. Barneansvarlig merket seg dette, og spurte vaktene i slusa hva dette var for noe? Det viste seg at det var en protest mot ledelsen i fengselet for at de som arbeidet i slusa ikke lenger fikk [...]

Read more...

Det barn ikke vet- har de vondt av

Barn forstår mer enn voksne tror. Barn fanger opp signaler om hva som skjer rundt seg. Tausheten fra barn kan av foreldrene oppfattes som at barnet ikke er påvirket av situasjonen. Det er da lett for foreldrene å tenke at det ikke er nødvendig å snakke om det som skjer…les mer.. «Barn trenger modige voksne som tør å snakke om det som er vanskelig» Det må være den voksne som tar initiativet til å snakke om det som er vanskelig, ellers fortsetter [...]

Read more...